melu detektors; poligrāfa pārbaude / ekspertīze: www.poligrafs.lv
Latviski На русском English

www.poligrafs.lvJuridiskā psiholoģija
      ... ... ...      


Poligrāfa ekspertīze
      ... ... ...      


Kriminālistika / Informācijas tehnoloģiju juridiskie aspekti
      ... ... ...      


Saites
      ... ... ...      


Member of the British & European Polygraph Association


Poligrāfa ekspertīze

Dr.iur. Uldis Miķelsons


Cilvēki melo diezgan bieži. Turklāt nereti to dara atbildīgās situācijās, kad viņu teiktais iespaido arī citu cilvēku intereses, tajā skaitā gan drošības jomā, gan politikā, biznesā, sadzīvē u.c.
Tāpēc visdažādāko jautājumu un situāciju pareizai atrisināšanai ļoti būtiska ir iespēja diagnosticēt to, vai cilvēks runā patiesīgi vai arī apzināti maldina.

Šī mājaslapa veidota tieši šā jautājuma daudzpusīgai izskatīšanai, turklāt līdztekus informācijai, kas sniegta viegli pieejamā formā plašam personu lokam, atsevišķi juridiskie, psiholoģiskie un psihofizioloģiskie aspekti šeit izskatīti padziļināti, nolūkā rosināt speciālistu diskusijas.

Poligrāfa ekspertīzes krimināllietās, civillietās un privātā jomā Latvijā tiek veiktas kopš 1998.gada. Latvijā šīs ekspertīzes rezultātus tiesa izmanto kā pierādījumus, tajā skaitā arī Latvijas Republikas Augstākajā tiesā.

Ar poligrāfu var noteikt, vai persona atbild patiesīgi vai arī melo attiecībā uz noteiktām darbībām vai situāciju, ar kuru pārbaudāmā persona var būt saistīta – kā cietušais, liecinieks vai aizdomās turamais nozieguma gadījumā, vai arī noteiktu darbību veicējs vai liecinieks civiltiesiskās attiecībās.

Bez tam ar poligrāfu var noteikt, vai personai ir specifiskas zināšanas, kādas var būt tikai noteiktās darbībās vai notikumā tieši iesaistītām personām, piemēram, vai šī persona pazīst noteiktas citas personas (tie var būt līdzdalībnieki vai nozieguma upuris), vai arī zina nozagtās naudas daudzumu un zādzības apstākļus vai noslēptā līķa vai nozieguma ieroča atrašanās vietu utt.

Poligrāfa pārbaudes tiek veiktas tikai ar personas brīvprātīgu piekrišanu.

Šīs ekspertīzes Latvijā veic sertificēts tiesu eksperts, lietojot standarta aparatūru un šajā jomā vispāratzītu, zinātniski pamatotu, praksē aprobētu metodiku, saskaņā ar normatīvo reglamentāciju un ētikas normām

Poligrāfa pārbaudes Latvijā var būt veiktas arī kompleksi ar personas psiholoģisko diagnosticēšanu.Raksti

Poligrāfa ekspertīzes noteikšana

Ētikas kodekss

Melu diagnosticēšanas pamataspekti

Metodikas novērtējums

Poligrāfa pārbaudes precizitāte

Poligrāfa pārbaudes metodikas vieta zinātņu sistēmā

Vēsturiskā attīstība

Poligrāfa lietošana ārvalstīs

Attīstība Latvijā

Cilvēktiesību aspekti

Poligrāfa pārbaudes kriminālprocesā

Poligrāfa pārbaudes civilprocesā

Poligrāfa pārbaudes operatīvās darbības procesā

Poligrāfa lietošanas problemātika detektīvu darbā

Pārbaudes darbinieku atlasei

Balss stresa analizators
Autortiesības  ©  2005 - 2018   Uldis Miķelsons