Ar poligrāfu tiek reģistrēti pārbaudāmās personas fizioloģiskie procesi, vienlaikus reģistrējot laiku, kad personai uzdoti jautājumi un kad tā sniegusi atbildi. Šo pierakstu sauc par poligrammu.Standarta poligrāfi, kādus pasaulē plaši lieto praktiskā darbā, reģistrē cilvēka elpošanas ritma un dziļuma izmaiņas, asinsspiediena un pulsa izmaiņas, ādas galvaniskās reakcijas izmaiņas, kā arī muskuļu tremoru un kustības.
(Pirmajā poligrammas piemērā nav lietots muskuļu tremora sensors.)

Šī aparatūra neiedarbojas uz cilvēka organismu – aparatūras sensori vienkārši ir uzlikti uz ķermeņa. Elpošanas ritmu un dziļumu reģistrējošie sensori – divas elastīgas gumijas caurulītes – apliktas ap krūtīm un vēderu; standarta manžete asinsspiediena un pulsa fiksēšanai uzlikta uz rokas; metāla plāksnītes ādas galvaniskās reakcijas fiksēšanai pieliktas pie pirkstiem, bet sensors muskuļu tremora fiksēšanai novietots zem pārbaudāmās personas krēsla.

Poligramma
Poligrāfs nereģistrē melus vai emocijas, to nav pareizi saukt par «melu detektoru», kaut sabiedrībā tas tā dažkārt tiek saukts.
Poligrāfa fiksētos datus saskaņā ar zinātniski aprobētu metodiku izpēta eksperts, lai konstatētu specifiskas izmaiņas pārbaudītās personas psihofizioloģiskajā stāvoklī, kas saistītas ar uzdoto jautājumu sociālpsiholoģisko nozīmi.
Uz pārbaudei formulētajiem jautājumiem personai jāatbild patiesīgi ar vienu vārdu «jā», «nē» vai «nezinu». Atbildot uz tiem, šī persona pati apzinās, vai atbild patiesīgi vai arī melo, un tās attieksme pret savām atbildēm nosaka tās psihofizioloģisko stāvokli pārbaudes laikā.


Autortiesības  ©  2005 - 2018   Uldis Miķelsons